Nagyboldogasszony Plébánia

Kategória:
Helyi történetek, Helyi történetek

Létrehozva:
2022-07-17 15:48:14

Cikk írója:
Léner Szilvia Mária


Nagyboldogasszony Plébánia


Fonyódon az első templom román stílusban épült és gótikusan bővítették, a sziget délkeleti részén. Ennek a kis árpád-kori templomnak a helye a Kupavezér utcai fácánosi erdővárban volt, körülötte temetővel, de a török elpusztította ezt a templomot. Az 1700-as évek elején a lengyeltóti római katolikus plébániához tartozott Fonyód. 1788-ban az Orda-Csehi plébániához csatolták 1799-ig, akkor visszakerült lengyeltótihoz, majd 1854 és 1909 között Szőlősgyörökhöz tartozott, 1909-től ismét Lengyeltóti része. Akkoriban templom hiányában az iskolában tartottak minden hónapban szentmisét.

Egy székesfehérvári orvos, országgyűlési képviselő, dr. Major Ferenc évekig Fonyódon nyaralt. Az ő birtoka volt a Bélateleptől keletre eső rész. A doktor egyszer súlyos beteg lett, és nem sok reménye volt a gyógyulásra. Ő viszont nem adta fel, a Szűzanyához, a betegek gyógyítójához fordult segítségért, és imája meghallgatásra talált, hiszen meggyógyult. Hálája jeléül kápolnát építtetett a Szűzanya tiszteletére. A román stílusú kápolnát Gyalus László terve szerint építették. Stílszerű román faragványok és Dürer mázolatok díszítették. A kápolnához kálváriát is építettek a közeli dombon. 1902. augusztus 31-én gróf Széchenyi Miklós győri megyéspüspök szentelte fel a kápolnát. A falak és a boltozat nem bírták a torony súlyát, ezért a boltozat beomlott. Újjáépítették, de most már faragott kövek helyett téglából. Torony helyett úgynevezett huszár tornyocskát emeltek. A "Jutasi dombon" álló haranglábból a harangot áthozták a templom elé 1902-ben, és egy fából készült haranglábban helyezték el.

A fürdőtelep fejlődése, a nyári vendégek és az állandó lakosság gyarapodása szükségessé tette a kápolna bővítését. Amikor Ify Lajos pécsi egyházmegyés káplán nyári szabadságát szüleinél Keszthelyen töltötte, vasárnaponként átjött misézni a fonyódi kápolnába. Itt találkozott a hívek igényével, mely szerint helyben lévő papot szerettek volna. Zichy Béla földesúrtól a falu küldöttsége, és Ify Lajos káplán földet kértek, mely eredményeként 100 magyar holdat kaptak. A kegyúri jogot pedig a földesúr átengedte a veszprémi püspökségnek.

1920-ban elkezdődött a kápolna átépítése plébánia templommá Ify Lajos elgondolásai alapján. 1921-ben állt a templom. Augusztus 15-én dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök szentelte fel a templomot. Ify Lajos adminisztrátori minőségben a Vámosi féle villában lakott. Dr. Ripka Ferenc gázgyári vezérigazgató szerzett adományt Budapesttől, később pedig segélyt is kapott. 1922-ben elkészült a plébánia épülete. A villanyt 1931-ben vezették be. Ify Lajos lett az első plébános.


1926-ban Balatonmária keleti része különvált, és Balatonfenyves néven Fonyódhoz kapcsolódott. 1932-ben templomépítés indult Balatonfenyvesen, s külön egyházközséget alakítottak Szt. Erzsébet néven. 1934-ben kápolna építését tervezték Sándortelepen. Dióshegyi Ernő tervei alapján 1936-ban elkészült a kápolna, amelyet Szt. István oltalmába ajánlottak. Ezt a kápolnát 1992-ben bővítették. Ugyancsak 1936-ban Fonyódligeten is megépítették a kápolna szentélyét, amelyet 1937. július 4-én szentelt fel Ify Lajos plébános. 1993-ban a kápolnát kibővítették. 1939-ben Bélatelepen megépült a Szt. Anna kápolna.

1937-ben a korhadt harangláb helyett egy új, olasz stílusban megépült haranglábat építettek a harangok számára, egyúttal alatta megépítették a hősök oltárát is.A kis lélekharanghoz a régit olvasztották be, a nagy harangot a hívek adományából vette az egyházközség. Egy harmadik harang is volt a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek adományaként, de ezt a II. világháború alatt elvitték hadi célokra. Ugyancsak 1937-ben megnagyobbították a templom oldalait egy-egy helyiséggel.

1949-ben nyugdíjazták Ify Lajos plébánost, utóda dr. Varga Péter Pál lett. Káplánként Milhoffer Miklóst helyezték mellé. 1952-ben az Állami Egyházügyi Hivatal Abaligeti Kázmért nevezte ki plébánosnak, dr. Varga Péter a szintén Somogy megyében található Szabásra került. Milhoffer Miklóst 1953-ban helyezték át máshova. 1965-67-ben Kocsis káplán, majd 1972-74 között Léber Mihály káplán segédkezett a plébánosnak. Később pár hónapig Bartos Ágoston káplánkodott, majd Bakonyi József segédlelkész látta el a káplán feladatait. 1976-ban Abaligeti Kázmér meghalt, Bakonyit pedig Nagykanizsára helyezték. 1976. december 13-án az Egyházmegyei hatóság Fehér Ernőt helyezte Fonyódra plébánosnak. Az új plébános a plébániatemplomot, illetve a plébánia épületet átalakíttatta és rendbehozatta, a sándortelepi és a fonyódligeti kápolnákat pedig többszörösére bővíttette. 1994-ben vezették be a templomba és a plébániára a gázt.

2004 februárjától Fehér Ernőt nyugdíjazták, helyére Neumajer Zoltán került plébánosnak. Még ebben az esztendőben teljesen felújították a plébánia épületét belülről, a szennyvíz is ekkor került bevezetésre. A Plébániatemplom díszkivilágítása is ez évben készült el. A Szent István kápolna új festést kapott belül. A plébániatemplom bejáratához egy díszkapu került. 2005-ben a plébánia épület tetőzetének, és a Szent István kápolna tornyának faszerkezet cseréje készült el. A plébániatemplomban a hangosítás, és a szentély oltára, illetve székei lettek kicserélve. Itt az üvegablakok is restaurálásra kerültek. 2006-ban a plébániatemplom tetőzete lett lecserélve, a fonyódligeti kápolna szentélyében pedig elkészültek a festett üvegablakok, amelyek Tóth Erzsébet üvegfestő munkái. 2007-ben teljesen felújításra került a Plébániatemplom: A villanyhálózat teljes cseréje, új világítótestekkel, belső- és külső festéssel. Villámhárító rendszer kiépítése, és a külső oltár felújítása. 2008-ban a plébánia épületének teljes nyílászárócseréje készült el. 2009-ben felszentelésre került a plébániatemplom ikonfala, amely 16 ikont tartalmaz. A festmények Siess Zsuzsa helybeli ikonfestő munkái, és felajánlásai. Ugyanebben az évben a harangtorony nagyharangját is sikerült kiöntetni, egy helybeli hívő adománya segítségével. A harangot Gombos Miklós Aranykoszorús harangöntő Mester készítette. Anyaga tradicionális harangbronz, súlya 255 kg, a hangja C. Októberben befejeződtek a plébánia épületének külső felújítási munkálatai, mely eredményeképpen egy vegyi falszigetelés után a homlokzat hőszigetelést kapott. A külső vízvezetékrendszer is teljesen ki lett cserélve, illetve esővíz elvezető csatornarendszer is kiépítésre került. 2010-ben a Szent István kápolna homlokzata, és a plébánia kerítése lett felújítva. 2011-ben a Ligeti kápolna szentélye lett leszigetelve, és a külső homlokzata felújítva. 2013-ban a kápolnák előtti bejáratok járólapjai, térkövei lettek kicserélve. 2014-ben készült el a kültéri Zsolnay keresztút, amely Szántó Tamás keramikus művész alkotása, és amelyet Tavaszi József fonyódi lakos adományozott a plébánia számára. A plébániatemplom külső felújítása is elkezdődött. 2015-ben sikerült a plébániatemplomot kívül-belül felújítani (lélegző-nemes vakolattal). 2016-ban a plébániatemplom tornyára, a faablakok helyett bádog ablakok kerültek, és a harangtorony harangszerkezetének teljes cseréje is megtörtént. A kápolnák oldalsó falai szép lambéria védelmet kaptak. 2017-ben a plébániatemplom és a Szent István kápolna padjainak ülésfűtése készült el.

2018 augusztusától a balatonfenyvesi plébániától a bélatelepi Szent Anna kápolna is ide került. A Kaposvári Egyházmegye segítségével a kápolna teljes felújítása elkészült. Novemberben a kápolna előtt új térkövezés valósult meg. 2019-ben még a kapuk is le lettek cserélve.

2020 szeptemberében, a plébánia alapításának centenáriumán, Varga László megyéspüspök úr megáldotta a plébániatemplom oldalán elhelyezett emléktáblát, amely Ify Lajosnak, a fonyódi plébánia alapító-plébánosának állít emléket. A templom előtti tér is róla lett elnevezve.

 

 

Forrás:

http://fonyodpl.x3.hu

Felső kép: fonyodpl.x3.hu

 

 

Városi magazin cikkek

További magazin cikkek »

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »